KinderRijk in een overzicht


​​​​Algem​​een

Aantal Leerlingen​​80-120 leerlingen​
Aantal leerkrachten​7 goed opgeleide leerkrachten​​, waarvan een vak​leerkracht gymnastiek
​​Aantal Groepen​4-​6
​Leerlingpopulatie/locatie​Leerlingen komen uit Naarden en daarbuiten 
​Identiteit ​Algemeen - Bijzonder: Ontwikkelingsgericht Onderwijs​
​Focus in onderwijs​Leren leren, reflecteren en verantwoordelijkheid krijgen en nemen​.
Cito & Uitstroom​

Leerlingen doen het goed op de landelijke toetsen en stromen uit naar alle soorten VO​

​Ouderbijdrage​300 Euro per leerling
​​

​​​​​Creatieve Technologie (ICT in de klas)

​Aantal devices:​​​- Elke groep een iPad  

- Voldoende laptops beschikbaar voor alle leerlingen​

​Digi- smartborden:​In alle groepen  met een goede kwaliteit wifi netwerk
​Leerlijnen:- Aanvullend materiaal (software en apps) voor alle vakken
- Leren Programmeren voor een aantal leerlingen

​​​E​arly English

Voor wie​Groep 1 t/m 8; er is een native speaker aanwezig, deze coacht ook de leerkrachten in de andere groepen.
​Hoe​Volgens de principes van Immersion; geen Engelse les maar les in het Engels.
Hoeveel​1 uur per week.
​Expertise

​Alle leerkrachten zijn gediplomeerd om in het Engels les te geven. En er is een Engelse leerkracht, die het niveau van Engels hoog houdt in de school door het begeleiden van de leerkrachten.​​​​​Leer​lingbegeleiding

​Ter verrijking:​Lessenserie Leren Programmeren en een plusklas voor bovenpresteerders
Extra ondersteuning:

De lesstof wordt aangeboden op verschillende niveaus. Er is een intern begeleider en een coördinator leerlingzaken​ aan de school verbonden.

​​

​​​