Praktische informatie

​​​​​KinderRijk is niet buurtgebonden en is er voor kinderen uit heel het Gooi! Families van alle gezindten zijn welkom. KinderRijk legt nadrukkelijk contact met de samenleving. Er is veel aandacht voor normen en waarden en wereldgodsdiensten. Leerlingen op KinderRijk krijgen zoveel mogelijk een "maatwerk-leerpakket". Het ene kind heeft bijvoorbeeld veel behoefte aan structuur, terwijl je een ander kind wat losser kunt laten. Juist door de individuele aanpak, is KinderRijk geschikt voor zeer uiteenlopende kinderen: kinderen die op een praktische manier leren, of juist graag in de boeken duiken, kinderen die veel beweging nodig hebben, kinderen die snel afgeleid zijn, of zich graag vastbijten in een onderwerp. Kinderen die het moeilijk vinden om erachter te komen wat ze leuk vinden of kinderen die altijd het waarom willen weten. Door de manier waarop het onderwijs georganiseerd is op KinderRijk, het werken in kleine groepen, is het mogelijk om gedifferentieerd les te geven. Ook voor kinderen die extra aandacht nodig hebben, zoals dyslectische kinderen, zeer begaafde kinderen of kinderen die een achterstand hebben op een bepaald gebied.​