Schooltijden

Wij werken met een continurooster en groep 1 t/m 8 hebben dezelfde schooltijden: 

M​aandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-14.30. 

Woensdag van 8.30-12.30.