Kinderrijk biedt Ontwikkelingsgericht Onderwijs, eigentijds onderwijs waarbij de onderzoekende leerling centraal staat.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs

​De ontwikkeling van kinderen loopt niet volgens een vast kader, sommige kinderen hebben een andere behoefte dan andere kinderen. Daarom biedt KinderRijk ontwikkelingsgericht onderwijs. Realistische spel- en onderzoeksactiviteiten zorgen voor betekenisvolle inhouden. Echte problemen en kwesties zorgen voor kritisch handelen en denken. Het is onderwijs waar je wat aan hebt, nu én later. Goed leren lezen, schrijven en rekenen hoort daar natuurlijk gewoon bij, vanaf het allereerste begin.

Kijk naar dit filmpje  voor een indruk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs:
http://www.youtube.com/watch?v=hbwrwZKebQY&feature=player_embedded ]​​

KinderRijk biedt top kwaliteit onderwijs waar iedereen met plezier en op zijn of haar eigen manier mag leren. We vinden het belangrijk dat kinderen zich prettig en veilig voelen op school.

 Talentontwikkeling

Omdat we elk individu uniek en waardevol vinden, staat talentontwikkeling hoog in ons vaandel. We willen dat onze leerlingen hun kwaliteiten ontplooien. Leren lezen, rekenen en spellen is uitermate belangrijk. Maar er is meer: we willen kinderen ook uitdagen om zich te ontplooien op sociaal, creatief, technisch, economisch, spiritueel, maatschappelijk en sportief gebied. 

 Individueel top onderwijs

Om optimaal gebruik te maken van talent, het ontwikkelen van vaardigheden en kennis hanteert KinderRijk een individueel gerichte aanpak. Lessen zijn aangepast aan het niveau en tempo van het kind. Individueel top onderwijs gaat moeilijk samen met hele grote klassen. Daarom hebben we groepen van circa 20 leerlingen.

 Leren leren

In het voortgezet onderwijs wordt er van leerlingen verwacht dat ze kunnen plannen, presenteren en reflecteren. Op KinderRijk worden deze vaardigheden in projecten geoefend zodat ze hun eigen verantwoordelijkheid leren nemen. Leerlingen leren nadenken over wat ze willen leren, hoe ze dat gaan doen en welk resultaat ze verwachten.

 Betrokkenheid

Leerlingen leren alleen iets als ze dat zelf ook willen. Daarom is een uitnodigend en uitdagend schoolklimaat belangrijk en hebben leerkrachten hoge verwachtingen van kinderen. We werken graag samen met ouders en verzorgers en betrekken hen in de leergang van hun kind(eren).  En we zoeken de samenwerking met andere professionals. Dat doen we bijvoorbeeld rond de naschoolse opvang of de zorgverlening