Kinderrijk in Naarden heeft veel aandacht voor Engels op school. Vanaf groep 1 krijgen leerlingen minimaal een uur in de week les in het Engels.

Early English

​​​​​​Op KinderRijk vinden we het belangrijk dat alle leerlingen vanaf jonge leeftijd een internationale oriëntatie meekrijgen. Daarom beginnen we al in de kleutergroepen spelenderwijs met Engelse les.

Onze school biedt Engels aan in alle groepen. Er wordt in het Engels lesgegeven volgens de methode van ‘immersion’ met als doel het verstaan en vrijuit leren spreken van het Engels. Het natuurlijk aanleren van Engels past goed in de onderwijsmethode die we binnen de school hanteren.

Het Engelse programma wordt aangeboden door een ‘native speaker’ en door de eigen groepsleerkrachten. De groepsleerkrachten hebben daarvoor een opleiding gevolgd in het Early English Teacher Training Programme. Die opleiding is gericht op het verbeteren van de Engelse taalvaardigheid en het aanleren van de didactiek van het natuurlijk leren van het Engels.

Op dit moment is de tijd die op school aan Engels wordt besteed nog relatief gering (tenminste twee uur per week), maar het streven is om vanaf schooljaar 2016-2017 tenminste 15% van de onderwijstijd in het Engels aan te bieden.​

Download our great apps​​

Lees hier meer informatie over hoe leerlingen in het Engels leren of download​ hier de Immersion Circle:

150417-posterA2-infographic.pdf

SOME KEY CONCEPTS IN LANGUAGE DEVELOPMENT

Non-Verbal Period
When learning a new language, there is often a period of time during which the young learner will not speak. This is a very active time in the child's brain as they begin to construct a model of the language.
 
Code-Switching
It is perfectly natural during language development for young learners to mix their languages. This is not a sign of confusion, but rather an indication that they are using all their available resources to communicate.

Formulaic Speech
Young learners often start by mimicking common and repetitious phrases without fully understanding what they mean.This is a natural step in language development.
 
Milestones in Language Development:

​First words in Second Langage
This can take 3-4 months of immersion in the second language.
Capacity for Interaction in Second Language
Usually this develops rapidly during the 2nd year of immersion.
 
Academic Functioning in Second language
This can take up to 5-7 years of immersion in the second language.
 
SOME FURTHER READING
Garcia, O. (2009) Bilingual Education in the 21st Century 
Bialystok, E. (2001) Bilingualism in Development


© Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm​