Oudertevredenheidsonderzoek 2015

Resultaten oudertevredenheidsonderzoek: een 8,4

 

In juli 2015 heeft Duo onderwijsonderzoek een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van de leerlingen van KinderRijk. Voor dit onderzoek is via de e-mail de basislijst Oudertevredenheidsonderzoek primair onderwijs toegestuurd, waardoor ouders de mogelijkheid hadden om rustig over de beantwoording van de vragen na te denken. De respons was 55%.

Sterke punten​

​In de rapportage van het onderzoek is de gemiddelde score aangegeven en deze vergeleken met de ‘benchmark PO’. Het algehele oordeel van ouders over KinderRijk is positief, we worden beoordeeld met een 8,4! KinderRijk blijkt op de volgende punten beter te scoren dan andere scholen: Leerkrachten, onderwijs, sfeer, algemene ontwikkeling, communicatie, extra activiteiten, begeleiding, sociaal-emotioneel, schoolleiding en identiteit. Deze punten willen we natuurlijk handhaven. Voor een aantal punten geldt dat er nog verbetering te halen valt: omgeving school, voorzieningen en geledingen. Hiervoor hebben we inmiddels actie ondernomen door een commissie voor de veiligheid rondom school samen te stellen, wordt er beter gelet op het schoonmaken en opruimen en maakt de MR een actieplan om zich beter te profileren.