Kinderrijk is een basisschool in Naarden - nu: Gooise Meren - voor ontwikkelingsgericht onderwijs. Er is veel aandacht voor Engels op school en onderzoekend leren. Het onderwijs wordt in thema's aangeboden.
  
  
  
Beschrijving
  
  
1
  
2
  
3

Basisschool KinderRijk

​​​Het schooljaar 2016/2017 zal het laatste schooljaar voor KinderRijk zijn.  De afgelopen jaren is het leerlingenaantal steeds onder de vijftig leerlingen gebleven. In de visie van het team en bestuur is deze omvang onvoldoende om op termijn de school de 'community' te laten blijven/zijn die we voor ogen hebben. ​

KinderRijk is vanuit een goede, overtuigde en vernieuwende visie op onderwijs opgericht in 2008 en heeft zich, toen na 4 jaar de vereiste wettelijke leerlingaantallen niet gehaald werden, in 2012 kunnen voegen bij Alberdingk Thijm Scholen. Hierdoor heeft KinderRIjk een extra impuls en ondersteuning gekregen bij het verder opbouwen van de school. Helaas hebben inspanningen van team, betrokken ouders en bestuur ook na 2012 niet opgeleverd wat we hoopten.

​​2016-2017 zal worden ingevuld als een 'gewoon schooljaar'. ​Het team gaat zich ten volle inspannen om van 2016-2017 een mooi schooljaar te maken en op passende wijze af te sluiten. Nieuwe ouders met belangstelling voor een Alberdingk Thijm School verwijzen we graag door naar een van onze andere scholen: bekijk het overzicht​

Alle Alberdingk Thijm Scholen hebben tweetalig onderwijs, creatieve technologie en een brede ontwikkeling van de leerlingen als uitgangspunten​.

Met vriendelijke groeten, mede namens team en bestuur,

Petra Disse

​​ 

​ ​​